Krokusveld

Doen wat er toe doet

De vraag aan de teamleden was “Wat vind jij belangrijk om in balans te blijven de komende tijd?” Er kwamen antwoorden als: “Wat meer variëteit in mijn werk aanbrengen”, “Zorgen dat ik al mijn zaken geordend heb”, “Af en toe een middag vrij plannen om iets bijzonders te doen met mijn partner/kinderen”.

De vraag aan de teamleden was “Wat vind jij belangrijk om in balans te blijven de komende tijd?” Er kwamen antwoorden als: “Wat meer variëteit in mijn werk aanbrengen”, “Zorgen dat ik al mijn zaken geordend heb”, “Af en toe een middag vrij plannen om iets bijzonders te doen met mijn partner/kinderen”.

Het antwoord van één vrouw bleef bij mij hangen: “Ik wil doen wat ertoe doet”. Ze vertelde dat ze enthousiast in haar werk stond en altijd veel mogelijkheden zag om iets in te ondernemen maar dat ze, ook in combinatie met gezin, vrienden en hobby’s, het gevoel had teveel te moeten en dat ze zich meer wilde richten op wat voor haar het meest telde. Haar verhaal resoneerde met mijn visie op tijdmanagement en inspireerde mij tot de uitspraak ‘Gebrek aan tijd; gebrek aan aandacht voor wat ertoe doet’.

Deze uitspraak is terug te vinden in een boekje met verzamelde uitspraken over tijd van Opdrift en is opgenomen in de inleiding van mijn boek ‘De waan en waarde van de tijd, mijn zeven wensen’. Met als toelichting:
‘We dreigen slaag te worden van de tijd. Tijd te zien als vijand. We laten ons opjagen door het verloop van de klok en de gedachten die we hebben over wat er allemaal nog moet, terwijl we vergeten wat we het liefste doen. We zijn er niet meer aan gewend te varen op een innerlijk ritme in ons doen en laten. Een ritme dat harmonie brengt in ons wezen en inspireert om te doen wat ons hart ons ingeeft, als de tijd tijp is. Laten we de tijd tot vriend maken, door aandacht te geven aan wat ons voedt.’

Contactdetails

0624271105
info@krokuscreatie.nl

KVK: 30124163

Klanten over coaching

Ik kan nu mijn koers bepalen en zonodig bijsturen’, ‘Mijn zelfvertrouwen is versterkt’, ‘Ik weet waar mijn talenten liggen en hoe ik die kan inzetten’, ‘Ik ken mijn grenzen en kan die aangeven’, ‘Ik ervaar minder spanning en meer plezier’, ‘Ik neem meer initiatieven voor een betere relatie met anderen.

Klanten over de workshops

Levendig en kleurrijk’, ‘de workshop heeft veel meer opgeleverd dan we dachten’, ‘het was zo’n fijne sfeer’, ‘iedereen wordt gehoord en gezien’, ‘verrassende creatieve werkvormen’, we kunnen hier echt mee verder in de praktijk’, ‘mijn collega’s en ik hebben weer zin er helemaal voor te gaan.