Krokusveld

Co-creatie

 • Wilt u werkelijk vernieuwende oplossingen voor vragen en problemen in de organisatie?
 • Wilt u effectief samenwerken om resultaten te bereiken die gedragen worden?
 • Wilt u een collectief en persoonlijke leereffect dat minstens zo waardevol is als de gerealiseerde uitkomsten?
 • Krokuscreatie begeleidt
  veranderings- en innovatietrajecten met 3Co:
   
  Cocreatie, Consent en Communicatie die verbindend werkt.

  1. Cocreatie
  Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product. Kenmerken van cocreatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Cocreatie betekent ook investeren in Sociaal Kapitaal, in de verbinding tussen mensen.
   
  2. Consent

  Iedereen kan meedenken over veranderingen.
  een besluit wordt pas genomen wanneer ieder zijn consent heeft gegeven, dat wil zeggen niemand een bezwaar heeft.
  Weloverwogen en beargumenteerde bezwaren zijn input voor creatief denken en samenwerken aan verandering die door de betrokkenen gedragen wordt.

  3. Verbindende Communicatie (op basis van Geweldloze Communicatie) op basis van het uiten van gevoelens en behoeften in een samenwerkingsproces en het doen van verzoeken om aan de invulling van wederzijdse behoeftes tegemoet te komen.

  Cocreatie en het Cocreatiewiel
  Innovatieprocessen tussen onderwijs/onderzoek en maatschappelijke sectoren starten meestal  enthousiast maar de resultaten vallen vaak tegen.
  Andragologe Corry Ehlen deed participatief onderzoek naar innovatieprojecten tussen overheid, (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven. En wat bleek? 

  Belangrijke uitkomsten van het promotieonderzoek:
  Onderling vertrouwen, collectieve expertise en gedurfde acties blijken belangrijker voor succes dan beheersmatig managen en controleren! 
  Het collectieve en persoonlijke leereffect is minstens zo waardevol als de gerealiseerde uitkomsten! 

  Op basis van dit onderzoek ontwikkelde Corry Ehlen het Cocratiewiel, een inspirerend instrument voor innovators, die co-creatie van professionals met verschillende achtergrond willen bevorderen. 

  • Cocreatie staat in innovatie staat voor:

     samenwerking van deskundigen            
     met verschillende achtergrond            
     of uit meerdere organisaties

  • om nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen
  • in nauw contact met de gebruiker

  Co-Creatie-Wiel

  Het Co-creatie-Wiel toont succesfactoren voor innovatieve samenwerking
   
  Het Co-Creatie-Wiel wordt met veel succes ingezet in de sectoren Onderwijs en Onderzoek, Zorg, MKB, Projectmanagement en Dienstverlening. 
   
  Enkele reacties:

  “Het Co-Creatie-Wiel geeft in één oogopslag overzicht van de belangrijkste zaken in een Co-Creatie proces.”
  “De succesfactoren per segment zijn te gebruiken als blauwdruk voor de innovatiepraktijk”.
  “Het Co-Creatie Wiel is heel aantrekkelijk en iedereen zou wel zo willen werken! (professor Joseph Kessels)

  >

  Krokuscreatie brengt potentieel tot expressie

  Wilt u meer weten over wat wij doen? Of heeft u een vraag over Krokuscreatie? Wij staan u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bereiken op info@krokuscreatie.nl of ga naar contact.

  Ga naar contact

  Contactdetails

  0343 - 514106
  info@krokuscreatie.nl

  KVK: 30124163

  Klanten over coaching

  Ik kan nu mijn koers bepalen en zonodig bijsturen’, ‘Mijn zelfvertrouwen is versterkt’, ‘Ik weet waar mijn talenten liggen en hoe ik die kan inzetten’, ‘Ik ken mijn grenzen en kan die aangeven’, ‘Ik ervaar minder spanning en meer plezier’, ‘Ik neem meer initiatieven voor een betere relatie met anderen.

  Klanten over de workshops

  Levendig en kleurrijk’, ‘de workshop heeft veel meer opgeleverd dan we dachten’, ‘het was zo’n fijne sfeer’, ‘iedereen wordt gehoord en gezien’, ‘verrassende creatieve werkvormen’, we kunnen hier echt mee verder in de praktijk’, ‘mijn collega’s en ik hebben weer zin er helemaal voor te gaan.