Krokusveld

Visie

De dynamiek van de veranderingen in de samenleving en de complexiteit ervan vragen de ontwikkeling en inzet van creativiteit. Creativiteit om flexibel en open op vragen, problemen en kansen in te gaan. Creativiteit voor een op de persoon, situatie, het product/de dienstverlening toegesneden aanpak.

We belemmeren onszelf en elkaar nogal eens om creatief en ondernemend te zijn. Waar we mee leven en wat we tot stand brengen is niet altijd authentiek, bevrijdend of verrijkend voor onszelf of de omgeving. Hierdoor kunnen in werk en loopbaan vragen en problemen ontstaan ten aanzien van bijvoorbeeld motivatie, samenwerking, manier van werken en profilering. Er bestaat echter een groot creatief potentieel aan onaangesproken kwaliteiten en ideeën van mensen. Krokuscreatie brengt dit potentieel tot expressie. De creatieve ontmoetingen van Krokuscreatie geven nieuwe impulsen en inzichten geven:

  • Optimale samenwerking, plezier en ‘team spirit’ in het werk te bevorderen.
  • Vragen met betrekking tot innovatie van de productie of dienstverlening te beantwoorden.
  • De uitstraling van de organisatie of individuen verbeteren.
  • Mensen beter tot hun recht te laten komen met hun ervaring, kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren, in of buiten de organisatie.
  • Gemotiveerd te raken om moeilijke klussen te klaren

Door op een creatieve manier te exploreren wat beter kan, waar uitdagingen liggen boor je potentieel aan in het moment. Creatieve ontmoetingen vinden plaats op het kruispunt van denken, willen en voelen. In creatieve ontmoetingen ontstaat zodoende een verbinding tussen kennis over wat al is gedaan en bereikt -het denken-, wensen en plannen om in de toekomst te realiseren –het willen-, de beleving van de situatie en vragen in het heden –het voelen-. Creatieve ontmoetingen brengen oplossingen en inzichten die kennis, wensen en beleving honoreren. Ze nodigen uit om deze oplossingen en inzichten in de praktijk verder tot expressie te brengen.

Krokuscreatie brengt potentieel tot expressie

Wilt u meer weten over wat wij doen? Of heeft u een vraag over Krokuscreatie? Wij staan u graag te woord. U kunt ons vrijblijvend bereiken op info@krokuscreatie.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Contactdetails

0343 - 514106
info@krokuscreatie.nl

KVK: 30124163

Klanten over coaching

Ik kan nu mijn koers bepalen en zonodig bijsturen’, ‘Mijn zelfvertrouwen is versterkt’, ‘Ik weet waar mijn talenten liggen en hoe ik die kan inzetten’, ‘Ik ken mijn grenzen en kan die aangeven’, ‘Ik ervaar minder spanning en meer plezier’, ‘Ik neem meer initiatieven voor een betere relatie met anderen.

Klanten over de workshops

Levendig en kleurrijk’, ‘de workshop heeft veel meer opgeleverd dan we dachten’, ‘het was zo’n fijne sfeer’, ‘iedereen wordt gehoord en gezien’, ‘verrassende creatieve werkvormen’, we kunnen hier echt mee verder in de praktijk’, ‘mijn collega’s en ik hebben weer zin er helemaal voor te gaan.